Beslut att inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse hävs

Beslut att inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse hävs

Med anledningen av covid-19 beslutade krisledningsnämnden i Båstads kommun den 27 mars att neka hemtjänst för de som vistas tillfälligt i kommunen. Från och med idag, den 1 oktober, hävs beslutet efter en förändrad lägesbild.
Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun har normalt sett möjlighet att få samma stöd från hemtjänst eller hemsjukvård som i deras hemkommun. I mars bedömdes att den möjligheten inte längre kunde erbjudas, bland annat med anledning av att det fanns en osäkerhet kring hur spridningen av covid-19, och vårdbehovet i kommunen, skulle utveckla sig. Det bedömdes även att det fanns en risk för bemanningsbrist om smittan spreds bland medarbetare.
I dagsläget finns fortfarande en samhällsspridning av covid-19, men de konstaterade fallen i Båstads kommun och i närheten är för närvarande på en stabil nivå. Även bemanningssituationen är idag stabil och det finns väl inarbetade rutiner för att motverka smitta och smittspridning. Med anledning av detta har krisledningsnämnden nu beslutat om att återigen erbjuda hemtjänst till de som är delårsboende i kommunen.
Om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras eller det sker en ökad spridning av covid-19 i Båstads kommun och i närområdet kan frågan komma att lyftas igen och ett nytt beslut tas.
– Vi följer utvecklingen noga och skulle läget förändras i negativ riktning så kommer vi åter fatta beslut som värnar våra vårdtagare och medarbetare, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inlägget Beslut att inte erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse hävs dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar