Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län

Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län

Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden i Skåne. Alla behöver undvika butiker och kollektivtrafik och endast umgås med personer som man normalt träffar i vardagen.
Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.
Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Skåne är oroande. Den har gett ett ökat antal intagna i sjukvården och ett ökat antal utredningar om covid-19 på särskilda boenden. Hela länet är drabbat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
På folkhälsomyndigheten.se går det att ta del av information som berättar att Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har, i samråd med bl.a. smittskyddsläkaren i Skåne, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.
Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i Skåne län att:

Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
Allmänna råd för verksamheter
Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Skåne län. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.
Arbeta hemifrån
Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån i högre utsträckning än i dag.
Publikgränsen på 50 personer kvarstår
Under tisdagen fattade även Länsstyrelsen Skåne beslut om att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer. Beslutet gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne. Skane.se meddelar att beslutet är fattat på inrådan av Region Skånes smittskyddsläkare och syftar även det till att bromsa smittspridningen.
– Vi står enade i Skåne. Om alla ställer upp nu och verkligen anstränger sig att hålla avstånd under de kommande tre veckorna så har vi en chans att tillsammans bromsa smittspridningen, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande på skane.se
Läs mer på Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.
 

Inlägget Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar