Besvärligt väder resten av veckan

Besvärligt väder resten av veckan

SMHI har utfärdat flertalet vädervarningar för resten av veckan. I nuläget har en orange varning utfärdats för onsdag och torsdag.
Vid en orange varning kan det förväntade vädret innebära allvarliga konsekvenser för samhället, en fara för allmänheten, allvarliga skador på egendom och miljö samt störningar i samhällsfunktioner.
Natten till onsdag och torsdag väntas långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.
Snöfallet väntas bli kraftigt i delar av inre och västra Götaland och här väntas 20-25 cm snö falla under perioden, lokalt kan dock dryga 30 cm komma. Snöfallet avtar under torsdag morgon och då avtar även vinden. Minusgrader väntas både under och efter snöfallet.
Hur påverkar vädret mig?

Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Hur ska jag förbereda mig?

Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.
Undvik att exponera dig för vädret.

Följ väderutvecklingen på SMHI.se
Varningar och meddelanden från SMHI
Prioritering av skottning och snöröjning i kommunen
 
 
 

Inlägget Besvärligt väder resten av veckan dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar