Bjäre Kraft gräver ner ny elkabel längs väg 105

Kommun och politik
Kundcenter

Busskort/resekort för gymnasieelever
Borgerlig vigsel
Borgerlig begravning
Begravningsombud
Hantering av personuppgifter
Namngivning, alternativ till dop
Konsumentrådgivning
Trygghetstjänst
Öppettider Kundcenter

Om Båstad

Befolkning
Nyinflyttad
Jobba i kommunen
Öppna jämförelser

Medborgarundersökning
Öppna data

Kartor
Kontaktinformation

Kommunens organisation

Förvaltningsorganisation
Verksamhetsområden

Kommunledningskontor
Teknik och service
Samhällsbyggnad
Barn och skola
Bildning och arbete
Vård och omsorg

Politik

Dialog och synpunkter

Handbok i medborgardialog

Bra att veta

A till Ö på sammanträdet
Allmänna handlingar
Sammanträdeskalender

Digital anslagstavla
Diarium och arkiv

Diarium, handlingar och protokoll
Kommunarkiv
Offentlighetsprincipen
Postlistor
Regler för sekretess

För dig som politiker

Blanketter
iPad/läsplattor till förtroendevalda

Hitta politiker

Kommunalråd och opposition
Politiska partier lokalt

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kallelser
Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Kommunstyrelsens kallelser
Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Myndighetsnämndens kallelser och protokoll

Myndighetsnämndens kallelser
Myndighetsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens kallelser och protokoll

Utbildningsnämndens kallelser
Utbildningsnämndens protokoll

Vård- och omsorgsnämndens kallelser och protokoll

Vård- och omsorgsnämndens kallelser
Vård- och omsorgsnämndens protokoll

Politisk organisation

Kommunfullmäktige

Ledamot i fullmäktige
Månadens person

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnd
Myndighetsnämnden
Valnämnd
Demokratiberedningen
Tillfälliga beredningar
Överförmyndare
Kommunala råd

Tillgänglighetsrådet
Pensionärsrådet

Revisionen

Styrande dokument

Kommunägda bolag
Delegationsordningar
Personal, förtroendevalda
Policydokument, planer, program
Reglementen, arbetsordningar
Ordningsregler, övriga föreskrifter
Taxor, avgifter
Övriga interna stydokument

Så kan du påverka

Dialog och synpunkter
Medborgarförslag
Ställa frågor
Överklaga beslut

Överklaga ett förvaltningsbesvär
Överklaga beslut – laglighetsprövning

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

EU-val 2019
Val 2018
Val och valnämnden

Mål, ekonomi och budget

Budget
Miljöbokslut
Mål
Servicedeklarationer
Vision 2030
Årsredovisning

Kommunala bolag

Båstadhem AB

Hållbar utveckling – Agenda 2030
Samarbete

Externfinansierade projekt
Familjen Helsingborg

Pressrummet

Båstads kommuns logotyp
Nyhetsarkiv
Pressbilder

Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen

Webbtv – direktsändningar
Sociala medier
Prenumerera på RSS

Fakturor
Om webbplatsen

Vi använder cookies

Nyheter Kommun och politik

I tisdags påbörjade Bjäre Kraft arbetet att gräva ner en ny huvudledning för el längs väg 105, strax utanför Förslöv. Om allt går som förväntat kommer jobbet vara klart med februari månads slut.
Arbetet längs väg 105 ingår i ett projekt att byta en huvudledning mellan Förslöv och Vejbystrand. En delsträcka gjordes tidigare i samband med fiberarbete och det är resterande sträcka på 2,8 kilometer som Bjäre Kraft jobbar med nu. Elledningen försörjer såväl Vejbystrand som Magnarp, Björkhagen och Stora Hult med el. Arbetet med att byta kabeln mellan Förslöv och Vejbystrand görs till en kostnad på drygt fem miljoner kronor.
Under arbetets gång behöver Bjäre Kraft stänga av ett körfält och använder trafikljus för att styra trafiken. Ett körfält kommer alltid vara öppet.
Bjäre Kraft arbetar hela tiden med att förstärka och förbättra elnätet på Bjäre. Till exempel pågår samtidigt arbetet med att byta ut elkabel på Köpmansgatan i Båstad och till våren ska den kabeln på havsbottnen mellan Torekov och Hallands Väder plockas upp.
Ytterligare information kan fås av Bjäre Kraft

Kontakt
Kundcenter0431-770 00
ÖppettiderMåndag: 08:00–16:30Tisdag: 08:00–18:00Onsdag: 08:00–16:30Torsdag: 08:00–16:30Fredag: 08:00–15:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här
Skicka meddelande till kundcenter

Inlägget Bjäre Kraft gräver ner ny elkabel längs väg 105 dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar