Bjäre skola får toppenresultat i granskning av Skolinspektionen

Bjäre skola får toppenresultat i granskning av Skolinspektionen

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på Bjäre skola i Västra Karup. Resultatet visar att alla kvalitetskriterier uppfylls i hög utsträckning.
Mellan den 8 till 9 mars i år genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning på Bjäre skola. Granskningen ska belysa hur väl skolan klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen.
Skolinspektionen har bedömt Bjäre skolas arbetssätt inom fyra områden  

rektors ledarskap
undervisning
trygghet och studiero
bedömning och betygssättning.

Under två dagar fick lärare, elever och rektor svara på frågor om de olika arbetssätten. Rektor Malin Sahlstrand fick även lämna in underlag utifrån frågeställningar från Skolinspektionen inför besöket.
– Det handlade bland annat om resultat i kartläggningar och nationella prov men också om rutiner, strukturer och samverkan i verksamheten som säkerställer de olika kvaliteterna och kraven som Skollagen anger.
Nu är granskningen klar.
– Alla kvalitetskriterierna uppfylls i hög utsträckning! Det är glädjande för oss alla på Bjäre skola, säger Malin Sahlstrand, rektor.
Resultatet visar att Skolinspektionen bedömer att kvalitetskriterierna uppfylls vid Bjäre skola i följande utsträckning:
Rektors ledarskap:

Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

Undervisning:

Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.

Trygghet och studiero:

Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Bedömning och betygssättning

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i omdömen och betyg ges i hög utsträckning.

 
Skolinspektionens granskning av Bjäre skola (pdf)
 
 

Inlägget Bjäre skola får toppenresultat i granskning av Skolinspektionen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar