Bjuvs kommun höjer dagpenningen till deltagare i daglig verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att använda statsbidraget 2019 till att behålla och höja dagpenningen. Dessutom kommer nämnden att betala ut en sommarpremie på 5000 kronor som ett engångsbelopp till de som haft insatsen daglig verksamhet under året.

Avbryt

Lämna en kommentar