Bjuvs kommun utökar satsning på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet

Med målet att skapa mening i tillvaron för kommunens seniorer utökar Bjuvs kommun sin satsning på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. En ökad satsning på hälsa och välmående ska lyfta seniorerna och bidra till livsglädje.

Avbryt

Lämna en kommentar