Bra resultat för Båstads kommun i Sveriges miljöbästa kommuner

Bra resultat för Båstads kommun i Sveriges miljöbästa kommuner

Båstads kommun behåller sin starka placering på topp-20 i sin kommungrupp i rankingen av Sveriges miljöbästa kommun.
– Det är ett mycket gott resultat, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare för Avdelningen för hållbar utveckling.
Aktuell Hållbarhet gör årligen en ranking av Sveriges miljöbästa kommun. Rankningen mäter kommunernas aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet och är en av de mest omfattande årliga undersökningar som genomförs om kommunernas miljöarbete.
Sedan förra året rankas Sveriges kommuner i tre olika kategorier och Båstads kommun tillhör gruppen ”Mindre städer och landsbygdskommuner” tillsammans med totalt 136 kommuner. Båstads kommun hamnar i år på plats 14 i sin kommungrupp och på plats 9 av 33 kommuner i Skåne, vilket är samma placering som för 2019. På den totala nationella listan backar vi 6 placeringar jämfört med 2019 till plats 59.
– Att ligga på topp-20 i vår kommungrupp är ett mycket gott resultat och det känns bra att vi behåller den placeringen. I relation till de resurser och den kompetens som finns i en liten kommun som vår kan vi rimligen inte jämföra oss med de större. Det finns förstås väldigt mycket vi kan göra bättre men också en hel del som vi gör bra. Att avancera till topp-10 i vår grupp hade varit roligt och inte omöjligt, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare på Avdelningen för hållbar utveckling  
Rankningen baseras på en kommunenkät samt på aktuell data från elva andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata.
– Det gäller att hålla i och att arbeta långsiktigt och strategiskt med miljö- och klimatfrågorna. Att öka medvetenheten och arbeta mer tillsammans både inom kommunens organisation och med föreningar, näringsliv och medborgare är viktigt för en positiv utveckling, säger Carolina Holgersson Ivarsson.

Inlägget Bra resultat för Båstads kommun i Sveriges miljöbästa kommuner dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar