Bygglov utvecklar sina digitala tjänster

Bygglov utvecklar sina digitala tjänster

Bygglovsavdelningen på Båstads kommun är bland de främsta kommunerna i Skåne när det kommer till att erbjuda digitala tjänster för invånarna. Under 2018 blev hela bygglovsprocessen digital från början till slut. En större satsning på att införa fler digitala tjänster påbörjades 2019 då man aktivt arbetade med effektivisering och uppgradering av systemen.
– Att erbjuda e-tjänster är viktigt för våra sökande. Vi hoppas kunna lansera elva nya digitala tjänster för bygglov nu i april. Vi hoppas även kunna utveckla och förbättra de tjänster vi redan har, säger Andrea Lahger, administrativ chef på Samhällsbyggnad.
Att göra bygglovsprocessen digital innebär att det blir en snabb och mer effektiv ärendegång då det underlättar det administrativa arbetet. Arbetet att effektivisera bygglovsprocessen påbörjades redan 2018 då man införde bygglovsroboten Atom som gör bygglovsprocessen automatiserad och leder till en obruten digital kedja i byggärenden. Atom tänker och känner själv vad nästa steg i processen är. Därefter skapar den automatiskt nästa händelse i processflödet.
– På så sätt får medborgaren automatiskt enklare utskick när det händer något i ärendet. Vi har fått mycket positiv respons av detta. Medborgarna är nöjda med att vi är snabba, säger Catharina Arehög, bygglovschef.
Det är för att underlätta för medborgarna som bygglovsavdelningen utvecklar sina digitala tjänster. Tjänsterna bidrar till att det blir färre kompletteringar i ärenden och på så sätt minskas handläggningstiden.
– Det frigör tid som vi kan lägga på kvalitetssäkring och på att hjälpa våra medborgare, säger Catharina Arehög.
Sedan en tid är bygglovsavdelningen även pilotkommun för att utveckla ett program för digital arkivering samt ett nytt ärendehanteringssystem som är mer användarvänligt än de som finns idag.
– Det hoppas vi kunna lansera till sommaren, säger Catharina Arehög.

Andrea Lahger, administrativ chef på Samhällsbyggnad och Catharina Arehög, bygglovschef, arbetar med att ta fram digitala tjänster som ska underlätta bygglovsprocessen för medborgarna.

Catharina Arehög, bygglovschef på Båstads kommun.

Inlägget Bygglov utvecklar sina digitala tjänster dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar