Coronaläget 2021 och vaccin

Just nu pekar allt på att vi har en stor samhällsspridning av covid-19 i nordvästra Skåne. Läget är ansträngt och belastningen på sjukvården är hög. Smittspridning, sjukfrånvaro, restriktioner, utbredd oro och inte minst ändrade konsumentbeteenden påverkar näringsliv och arbetsmarknad kraftigt. Vi har upplevt tio månader av pandemin och dess effekter, inte minst en global lågkonjunktur utan…
Source

Avbryt

Lämna en kommentar