Det här tas upp i kommunfullmäktige 18 december

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Mötet börjar kl. 17:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Delgivningar
Beslutslogg
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) – Beslut om antagande
Redovisning av partistöd för 2018
Reglemente för ungdomsråd – Revidering
Svar på motion – Införa en kurtaxa
Svar på motion – Hållbar handelspolicy för Båstads kommun
Svar på motion – Inrättande av välbefinnanderåd
Svar på motion – Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun
Svar på motion – Småföretagarhotell
Svar på motion – Broddar till alla 65 år och äldre
Svar på medborgarförslag – Tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i Västra Karup
Svar på medborgarförslag – Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans elever och personal
Svar på medborgarförslag – Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie
Svar på medborgarförslag – Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov
Väckt motion – Äldrehälsovårdsprogram
Väckt motion – Tillsättande av en socialnämnd
Väckt motion – Ersätta skolpengen med en rambudget
Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande eller kommunstyrelsens ordförande – Nedläggningen av Café Sol
Fråga till kommunfullmäktiges presidium – Månadens person
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Tjänsten som biträdande kommundirektör
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Individ och familjs ekonomi
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Anställningar inom Individ och familj

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige 18 december dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar