Det här tas upp i kommunfullmäktige 20 november

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Mötet börjar kl. 17:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Delgivningar
Beslutslogg
Budget 2020 och plan 2021-2022 – Innan detta ärende behandlas har allmänheten rätt att ställa frågor till de förtroendevalda
Samordningsförbundet NNV Skåne – Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan – Antagande
Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp
VA-taxor 2020
Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Reglemente för ungdomsråd – Revidering
Reglemente för kulturråd – Antagande
Redovisning av partistöd för 2018
Avsägelse av uppdrag – Kjell Stridh (BP)
Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden efter avgående Kjell Stridh (BP)
Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden – Vakant plats (BP)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige 20 november dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar