Det här tas upp i kommunfullmäktige 29 januari

Det här tas upp i kommunfullmäktige 29 januari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 17:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Informationsärenden:

       A, Christin Johansson, ny vård- och omsorgschef, presenterar sig.       B, Thomas Nerd och Johan Olsson Swanstein informerar om det uppföljningsarbete som gjorts inom Individ och Familj.       C, Katarina Thorstensson informerar om Drivkraft.       D, Johan Peterson informerar om enkäten ”Utvärdering av kommunfullmäktiges arbete”.
 

Delgivningar
Beslutslogg
Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Kommunens personalrekryteringar
Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Utbildningsnämndens budget
Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av Båstads kommun 2020-2028
Avfallstaxa 2020
Svar på motion – Översyn av regelverk för föreningsbidrag
Svar på motion – Kulturgaranti till alla elever
Svar på motion – Jämställt försörjningsstöd
Svar på motion – Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler
Svar på motion – Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar
Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden – Vakant plats (BP)
Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden – Vakant plats (S)
Fyllnadsval av ersättare i kustvattenkommittén – Vakant plats (S)
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Tillfällig återvinningscentral i kommunen
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Husbilsparkeringen på Prästliden
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Kommunanställningar samt ersättningar till familjehem

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige 29 januari dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar