Det här tas upp i kommunfullmäktige den 14 juni

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 14 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
1. Val av justeringspersoner2. Godkännande av dagordning3. Beslutslogg4. Delgivningar5. Information av utbildningsnämndens ordförande Håkan Hagström om dess verksamhet6. Interpellationsdebatt – Nytt särskilt boende i Hemmeslöv eller i Grevie by7. Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Få läkemedelsgenomgångar och bristande svenska bland personal8. Tilläggsbudget till finansförvaltningen avseende utrymme för lönekompensation till nämnderna9. Beslut om förbundsordning vid inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV)10. Svar på motion – Informationsbroschyr om skyddsåtgärder vid kris och krig11. Svar på motion – Förbättra kollektivtrafiken på Bjäre12. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp13. Ansvarsfrihet för nämnden för överförmyndare i samverkan 202214. Årsredovisning 2022 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport15. Utökad borgensram för Kommunalförbundet Medelpunkten16. Riktlinje för förtroendevaldas säkerhet17. Väckt medborgarförslag – Stödperson vid besök hos socialförvaltningen

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 14 juni dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar