Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 december

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 december

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Revidering av taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
Arbetsgivarpolicy för Båstads kommun.
Interpellationsdebatt – Minskning av den biologiska mångfalden.
Interpellationsdebatt – Ökande mängden ljusföroreningar.
Avsägelse av uppdrag som 2:e vice ordförande för vård- och omsorgsnämnden – Marianne Eriksson Mjöberg (BP).
Fyllnadsval för 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden – Vakant plats (BP).
Väckt medborgarförslag – Återvinningsplats för trädgårdsavfall i Grevie.

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 december dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar