Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
1. Val av justeringspersoner2. Godkännande av dagordning3. Beslutslogg4. Delgivningar5. Information från Bjäre Krafts vd Alexander Jansson – Energikrisen, elförbrukningen och val till Bjäre Krafts fullmäktige6. Översynen av taxor mm för upplåtelse av allmän plats 7. Svar på motion – Främjande av biologisk mångfald med nya skötselmetoder8. Svar på motion – Ge oss naturen tillbaka9. Svar på motion – Främjande av en hållbar nötköttsproduktion10. Svar på motion – Restaurering av våtmarker11. Reviderat reglemente för intern kontroll med tillhörande tillämpningsanvisningar12. Attestreglemente samt tillämpningsanvisningar till attestreglemente13. Väckt motion – Förenkling av regelverk för solceller (BP)14. Väckt motion – Äldres sexuella hälsa (C)15. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning – Mats Sjöbäck (C)16. Fyllnadsval av plats som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (C)17. Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Anna Swenzohn (S)18. Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Vakant plats (S)19. Val av förste vice ordförande i nämnden för överförmyndare i samverkan – Peter Larsson (KD)20. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor och budgeten för krisledning (BP)21. Väckt motion – Månadens person (BP)22. Väckt motion – Skapa en färdplan för en omställning av Båstads kommun till ett hållbart samhälle (C)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 februari dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar