Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 december

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:00 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Informationsärende – Skriftlig information gällande smittspridningen av Covid-19 ges av säkerhetschef Christofer Thorén.
Delgivningar
Beslutslogg
Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern för Båstads kommun
Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi
Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun
Avfallstaxa 2021
Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2021
Hemställan från AV Media Skåne – Antagande av tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning
Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
Policy för representation och gåvor
Revidering av Båstads kommuns biblioteksplan
Svar på motion från Bjärepartiet – Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena
Väckt medborgarförslag – Eldning av trädgårdsavfall

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 december dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar