Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 juni

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Information om Haga Park, Båstadhem AB:s vd Lisbeth Nilsson, enhetschef på Haga Park Annika Muller-Hansen och socialchef Christin Johansson
Delgivningar
Beslutslogg
Begäran om ställningstagande om investering Hålarp 4:197 samt kommunal borgen
Antagande av Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun 2021 – 2025
Policy för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter
Ansvarsfrihet samordningsförbundet NNW Skåne – FINSAM
Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport
Väckt interpellation – Kommunens framtida klimatarbete kopplat till Bjäre Klimatkonsortiums rapport (MP)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 juni dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar