Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
1. Val av justeringspersoner2. Godkännande av dagordningen3. Månadens person eller organisation4. InformationsärendenA, Familjen Helsingborg årsbokslut, Familjen Helsingborgs sekretariatchef Johan LindbergB, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson SwansteinC, Utbildningsnämndens verksamhet, utbildningsnämndens ordförande5. Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Rektors beslut om busskort6. Delgivningar – Föredragning av fastighets- och fritidschef Hans Paganus7. Beslutsloggen8. Interpellationsdebatt – Miljötaxan med årsavgift för djurhållare med mer än 10 djurenheter9. Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende10. Utbetalning av partistöd 202211. Väckt medborgarförslag – Åtgärder på Norra Vägen i Hemmeslöv12. Väckt medborgarförslag – Hundrastgård i Förslöv13. Väckt medborgarförslag – Bygga fastigheter på Idrotten 4 i Båstad14. Tillstyrkan som vigselförrättare15. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Avtalstrohet och upphandling16. Fråga till socialnämndens ordförande – Våld i nära relationer17. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Cykelbana Båstad- Kattvik18. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Skyddsrum19. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Kommunens förberedelser gällande flyktingsituationen i Ukraina20. Avsägelse av politiska uppdrag – Helena Uhrberg (M)21. Fyllnadsval för ledamot i socialnämnden – Vakant plats (M)22. Fyllnadsval för nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt – Vakant plats (M)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar