Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Information om Båstad Turism och Näringslivs verksamhet 2020, Karin Bengtsson
Delgivningar
Beslutslogg
Budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2026
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut – Revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning till följd av avskaffande av förhandlingsutskottet
Val av ledamöter och ersättare till Socialnämnden
Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till Socialnämnden
Val av 2:e vice ordförande till Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Överdödligheten i Båstads kommun
Fyllnadsval för ersättare i Kommunstyrelsen – Vakant plats (BP)
Fyllnadsval för ersättare i Myndighetsnämnden – Vakant plats (BP)
Fyllnadsval för ledamot i Fullmäktige Bjäre Kraft – Vakant plats (BP)

Skriv en bildtext här.

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 februari dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar