Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 maj

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 maj

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
1. Val av justeringspersoner2. Godkännande av dagordning3. Beslutslogg4. Delgivningar5. Information från miljö- och byggnadsnämndens ordförande Rustan Svensson om dess verksamhet6. Interpellationsdebatt – Kommunens hantering av konsekvenser av klimatförändringar och sinande resurser7. Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 – AV Media Skåne8. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet NNV Skåne – FINSAM för 20229. Revidering av kommunikationspolicy10. Väckt motion – Skolböcker (SD)11. Fyllnadsval som ersättare i kustvattenkommittén – Vakant plats för (S)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 maj dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar