Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 november

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 november

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Under ärendet Rambudget 2022 och plan 2023-2024har allmänheten rätt att ställa frågor. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Beslutslogg
Rambudget 2022 och plan 2023-2024
Revidering av arvodesreglementet
Avfallstaxa 2022
Svar på motion från Centerpartiet – Knyta samman vandringsleder
Förslag till nya avgifter 2022 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden – Christer de la Motte (M)
Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden – Vakant plats (M)
Väckt medborgarförslag – Storm- och vindsäker badstege/trappa
Väckt medborgarförslag – Hjärtstartare på platser med bemanning dygnet runt

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 november dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar