Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 april

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 april

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
1. Val av justeringspersoner2. Godkännande av dagordning3. Delgivningar4. Beslutslogg5. A, Information om Familjen Helsingborgs årsredovisning av dess sekretariats chef Johan LindbergB, Information om vård- och omsorgsnämndens verksamhet av dess ordförande Ulf Jiewertz6. Inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst – Föredragning av teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och förbundsdirektör på Räddningstjänsten Skåne Nordväst Emma Nordwall 7. Årsredovisning 2022 för Båstads kommun – Föredragning av ekonom Åsa Meltzer8. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 20229. Ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 202210. Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden 202211. Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 202212. Ansvarsfrihet för socialnämnden 202213. Ansvarsfrihet för valnämnden 202214. Miljöbokslut 2022 för Båstads kommun15. Årsredovisning för Båstad kommunhus AB16. Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 202217. Årsredovisning för Kommunassurans 202218. Ombudgetering från 2022 till 202319. Begäran om investering i byggnad för korttidsvård på Haga Park i Förslöv20. Förstärkt uppsiktsplikt avseende kommunala aktiebolag 202221. Interpellationsdebatt – Skyddsåtgärder i samband med kraftig nederbörd22. Uppföljning av program för tillgänglighet och delaktighet23. Antagande av nytt reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet24. Avveckling av utbildningsnämndens arbetsutskott25. Upphörande av uppdrag som borgerlig begravningsofficiant26. Väckt interpellation – Kommunens hantering av konsekvenser av klimatförändringar och sinande resurser (C)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 april dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar