Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Informationsärenden
Delgivningar
Beslutslogg
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 – AV Media Skåne
Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019
Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun
Ställplatser för husbilar och husvagnar
Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020-2022
Demokratiutveckling i Båstads kommun
Svar på motion – Ny förskola i Grevie
Svar på medborgarförslag – Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort
Svar på medborgarförslag – Gör om skjutbanefastigheten till en hembygdspark
Svar på medborgarförslag – Likvärdigt bidrag till vägföreningar
Svar på medborgarförslag – Ändring av busslinje 505 Torekov – Förslöv
Val av ny revisor i stiftelsen Båstadtennis
Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens integrationsplan
Väckt motion – Uppdatering av fordonspolicy
Väckt motion – Ta fram en ny resepolicy
Fråga till kommunstyrelsens ordförande eller vård- och omsorgs-nämndens ordförande – Förändringar av lokal på Skogsliden

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 juni dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar