Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 maj

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 maj

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Informationsärenden

A. Aktuella planuppdrag i Båstads kommun, planchef Olof Selldén
B. Förslövs skola, fastighetsstrateg Sofia Boivie, skolchef Inga-Britt Henriksson och rektor på Förslövs skola Camilla Persson

Delgivningar
Beslutslogg
Trafikregleringsåtgärder, ändring av reglering och avgift på del av Prästliden och parkeringsytorna vid Malenbadet
Förvärv av fastighet i Hemmeslöv – aktieöverlåtelseavtal
Val av ordförande till styrelsen för Båstad Hemmeslöv Fastighets AB
Val av suppleant till styrelsen för Båstad Hemmeslöv Fastighets AB
Val av revisor till Båstad Hemmeslöv Fastighets AB
Val av suppleant till revisorn för Båstad Hemmeslöv Fastighets AB
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 – AV Media Skåne
Rese- och mötespolicy för Båstads kommun
Delegation till kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser
Svar på motion – Utöka dialogen i Tillväxtrådet (C)
Ny taxa för kopiering och utskrift av allmänna handlingar

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 maj dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar