Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 maj

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 maj

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
 
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken i Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Information gällande covid-19
Delgivningar
Beslutslogg
Översiktsplan för Båstads kommun – Antagande
Förändring av investeringsbudget 2020
Ägargaranti Båstadhem
Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) – Årsredovisning och revisionsberättelse 2019
Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun
Svar på motion – Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor
Svar på motion – Mer ängsmarker
Väckt motion – Äldreombudsman till Båstads kommun
Väckt motion – Utöka dialogen i Tillväxtrådet
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Friskola i Torekov
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Skydd för personal och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst från coronasmitta

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 maj dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar