Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Informationsärenden

A, Sofia Sandberg, ny kommunikationschef, presenterar sig
B, Utdelning av utmärkelsen Årets arbetsplats, HR-chef Philipp Seuffer
C, Information från kommunrevisionen, revisionens ordförande Ingemar Jönsson
D, Flygplatsen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och Ängelholm Helsingborg Airports ekonomichef Jonas Nyström

Delgivningar
Beslutslogg
Delårsrapport 2021-08-31 för Båstads kommun
VA-taxa för Båstads kommun 2022
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2022
Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt inför val till riksdag, kommun och region 2022
Politisk organisationsförändring avseende ansvar för vuxenutbildning m.fl.
Avsägelse av samtliga politiska uppdrag – Csaba Illyés (BP)
Fyllnadsval för ersättare i valnämnden – Vakant plats (BP)
Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden – Vakant plats (BP)
Väckt medborgarförslag – Båstads kommun ska öppna ett boende för kommunens hemlösa
Väckt medborgarförslag – Aktivitetsgym
Fråga från Centerpartiet till kommunstyrelsens ordförande – Invasiva arter
Väckt motion från Bjärepartiet – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende
Väckt interpellation från C – Minskning av den biologiska mångfalden
Väckt interpellation från C – Ökande mängden ljusföroreningar

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar