Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 april

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 april

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Under ärendet Årsredovisning 2020 för Båstads kommun har allmänheten möjlighet att ställa frågor till fullmäktige. I så fall är man välkommen till kommunhuset.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Informationsärenden:
Aktuella byggprojekt i Båstads kommun, samhällsbyggnadschef Roger Larsson
Äldre elevers utbildning i privatekonomi i Båstads kommun, skolchef Inga-Britt Henriksson och biträdande skolchef Eva Hugosson.

Program för tillgänglighet och delaktighet (föredragning av utvecklingsledare Jessica Arvidsson).
Överföring av investeringsbudget (föredragning av ekonomichef Elisabet Edner).
Årsredovisning 2020 för Båstads kommun (föredragning av ekonomichef Elisabet Edner).
Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2020.
Antagande av Båstad Kommunhus AB:s ägardirektiv och bolagspolicy.
Miljöbokslut 2020 för Båstads kommun.
Svar på motion – Äldreombudsman till Båstads kommun (BP).
Svar på motion – Solceller (BP).
Samråd – Regionplan för Skåne 2022-2040.
Interpellationsdebatt – Avsaknad av återvinningscentral och turerna i NSR.
Interpellationsdebatt – Fastigheterna Hamnen 3 i Torekov och Plommonet i Båstad.
Interpellationsdebatt – Ekonomisk information för elever från årskurs 7.
Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden – Linnea Gunnarsson Elvertsson (C).
Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Linnea Gunnarsson Elvertsson (C).
Väckt medborgarförslag – Café vid Båstads tågstation.

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 april dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar