Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken, Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Informationsärenden:
A, Kommundirektör Charlotte Rosenlund-Sjövall presenterar sig
B, Förvaltningen informerar om smittspridningen av Covid-19
Delgivningar
Beslutslogg
Delårsrapport 2020-08-31 för Båstads kommun
Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten
Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy
Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov
Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik
Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns arkitekturpris
Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm
VA-taxa Båstads kommun 2021
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2021
Redovisning av partistöd för 2019
Interpellationsdebatt – Krisberedskap
Väckt motion – Solceller
Väckt medborgarförslag – Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens golfklubb
Avsägelse av uppdrag – Anna Swenzohn (S)
Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Anna Swenzohn (S)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 oktober dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar