Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 april

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 april

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Informationsärenden:

     A, Förvaltningen informerar om Båstads kommuns arbete gällande coronaviruset.
     B, Johan Olsson Swanstein (M) informerar om krisledningsnämndens arbete och de politiska beslut som har tagits. återvinningstjänst.

Delgivningar
Beslutslogg
Utdelning från kommunens bolag Båstadhem AB
Svar på motion – Temalekplatser
Svar på motion – Utomhusisbana
Svar på motion – Arkitekturprogram för Båstads kommun
Svar på motion – Uppdatering av fordonspolicy
Svar på motion – Alkolås i kommunala fordon
Svar på motion – Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar
Svar på motion – Ta fram en ny resepolicy
Svar på motion – Inrätta familjecentral
Svar på motion – Ersätta skolpengen med en rambudget
Svar på motion – Alternativ återvinningscentral
Svar på motion – Bättre företagsklimat
Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 med anledning av covid-19
Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB – Göran Håkansson (BP)
Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Ekwurtzel (L)
Val av ordförande i styrelsen Båstadhem AB
Väckt medborgarförslag – Brukarrevision av socialförvaltningen

 

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 april dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar