Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
1. Val av justeringspersoner2. Godkännande av dagordning3. Beslutslogg4. Delgivningar5. InformationsärendenA, Socialnämndens ordförande Jessica Andersson informerar om nämndes verksamhetB, Kanslichef Olof Nilsson informerar om fullmäktiges enkätsvar, se bilaga6. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor och budgeten för krisledning (BP)7. Val av ledamöter (12) till fullmäktige i Bjäre Kraft ekonomisk förening med mandattid från avslutad föreningsstämma våren 2023 till och med föreningsstämman våren 20258. Val av namngivningsförrättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31Inkomna förslag: Linda Smit (S), Birgitte Dahlin (L) och Thomas Andersson (L)9. Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)10. Nytt ägardirektiv för NSVA11. Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB12. Ombudgetering av medel till kommunstyrelsens förfogande 202313. Utbetalning av partistöd 202314. Väckt motion – Lastbilsparkering15. Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor16. Väckt medborgarförslag – Närtrafik till och från Torekov

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar