Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 september

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 september

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Informationsärenden
A, Hur sommaren har varit i kommunen, Båstad Turism och närlinglivs vd Annika Borgelin
B, Socialnämndens arbete, socialnämndens ordförande Gösta Sandgren
C, Vård- och omsorgsnämndens arbete, vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz
Beslutslogg
Revidering av måltidspolicy
Redovisning av partistöd för 2020
Interpellationsdebatt – Kommunens framtida klimatarbete kopplat till Bjäre Klimatkonsortiums rapport
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Åtgärder för kommuninvånare som drabbas av översvämningar
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Jonas Persson Follin (BP)
Väckt motion – Överfartsbron i Sinarpsdalen
Väckt motion – Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne
Väckt medborgarförslag – Uthyrning av kommunala lokaler
Väckt medborgarförslag – Seniorgym

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 september dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar