Det här tas upp i kommunfullmäktige den 23 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Informationsärenden:

       A, Christofer Thorén, säkerhetschef. informerar om sitt uppdrag.
       B, Erik Lidberg och Thomas Nerd informerar om de senaste händelserna inom individ och familj.
       C, Katarina Thorstensson informerar om Drivkraft i Båstad.

Delgivningar
Beslutslogg
Interpellationsdebatt – Antalet elever i Båstads gymnasieskola
Delårsrapport 2019-08-31
Översiktsplan för Båstads kommun – Beslut om granskning
Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup
Prissättning av tomter i Förslöv – Förslöv 2:4
Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet – Förslag till ändringar
Reglemente för kommunala pensionärsrådet – Förslag till ändringar
Svar på motion – Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges sammanträden
Svar på motion – Fossilfritt bränslealternativ vid grönyteskötseln i Båstads kommun
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2020
Demokratiutveckling – Delrapport 2 med förslag på aktiviteter
Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Vård- och omsorgsnämndens ekonomi samt 3:4an i Västra Karup och Haga Park i Förslöv

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 23 oktober dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar