Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 april

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige
Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen. Nedan finner du vilka ärenden som kommer att behandlas.

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Informationsärenden
Delgivningar
Miljöbokslut 2018
Årsredovisning 2018 för Båstads kommun
Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2018
Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 till 2019 samt justering av investeringsbudget 2019
Demokratiutveckling i Båstads kommun
Svar på motion – Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever
Svar på motion – Mindre stillasittande på våra äldreboenden
Svar på motion – Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar
Svar på motion – Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar
Svar på motion – Lokalvård i egen regi
Svar på motion – Ny brandstation i Båstad
Svar på motion – Förstärka regelverket kring fyrverkerier/smällare i Båstads kommun
Svar på motion – Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommunen
Svar på motion – Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare
Svar på motion – Trygg parkering vid de nya stationsområdena
Svar på motion – Ta fram en fordonspolicy
Avsägelse av samtliga politiska uppdrag – Gösta Gebauer (C)
Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter Gösta Gebauer (C)
Väckt motion – Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges sammanträden
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Nedläggning av Bjärehemmet, avdelning 3-4:an
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Stefan Olsson (C)
Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter Stefan Olsson (C)
Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Information om värdegrundsarbete, Friends
Väckt motion – Bättre företagsklimat

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).
Handlingar till mötet finner du här: Kommunfullmäktiges kallelser.

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 april dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar