Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 juni

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken, Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:• Val av justeringspersoner• Godkännande av dagordningen• Informationsärenden:– Prisutdelning av Årets arbetsplats, HR-avdelningen • Delgivningar• Beslutslogg• Årsredovisning 2019 för Båstads kommun • Miljöbokslut 2019 för Båstads kommun Svar på motion – Alkolås i kommunala fordon  • Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2019 • Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025• Utökat låneutrymme 2020• Borgensram för lån åt Sydvatten AB • Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 – AV Media Skåne • Svar på motion – Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta • Svar på motion – Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi • Svar på motion – Äldrehälsovårdsprogram  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Skydd för personal och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst från coronasmitta • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Friskola i Torekov• Fyllnadsval av ledamöter till John Wulffs donationsfond• Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Grönqvist (BP)• Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders Dahlkvist (BP)  • Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba Illyes (BP)  • Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran Håkansson (BP)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 juni dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar