Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Informationsärenden

A. Informerar om överförmyndarkansliets verksamhet, kanslichef för överförmyndarkansliet i Halmstad Carolina Vinkler
B. Information om kommunrevisionens plan 2021, revisionens ordförande Ingemar Jönsson
C, Information om Sydvatten, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
D, Information om hur KF-ledamöter väcker ärenden och ställer frågor; motion, fråga och interpellation., kanslichef Olof Nilsson

Delgivningar
Beslutslogg
Familjen Helsingborgs prioriteringar av infrastruktur och kollektivtrafik
Avtal om fastighetsreglering Grevie Kyrkby avseende byggnation av vattenreservoar
Revidering av nämndernas reglementen med anledning av att en 2:e vice ordförande ska tillsättas samt namnbyte av myndighetsnämnden
Upprättande av reglemente för socialnämnden samt revidering av kommunstyrelsens reglemente
Uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Utbetalning av partistöd 2021
Val av ledamot till Socialnämnden – Vakant plats (M)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 mars dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar