Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Sammanträdet är öppet för allmänheten men du som är 70 år och äldre eller tillhör en annan riskgrupp bör enligt Folkhälsomyndigheten stanna hemma under det rådande hälsoläget. Fullmäktiges sammanträde går att följa via Facebook eller Youtube. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Informationsärenden – Christofer Thorén, säkerhetschef, informerar om kommunens hantering av coronavirusets smittspridning
Delgivningar
Beslutslogg
Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med befintlig förening
Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun
Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun
Utbetalning av partistöd 2020
Svar på motion – Tillsättande av en socialnämnd
Väckt medborgarförslag – Främja rörelse och bra kost
Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB – Hans Grönqvist (BP)

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 mars dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar