Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 november

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Informationsärende – Förvaltningen samt kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) informerar om smittspridningen av Covid-19
Delgivningar
Beslutslogg
Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv
Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9
Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden vakant plats (S)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Linda Smit (S)
Avsägelse av uppdrag – Anita Bäck (BP)
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Obligatoriskt munskydd för alla besökare på äldreboende
Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Testning och smittspårning av covid-19
Väckt motion – Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 november dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar