Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 september

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Månadens person eller organisation
Informationsärenden:

            A, Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, informerar om ”Teknik och services verksamhet”.
            B, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om ”Den digitala resan för förtroendevalda”.

Delgivningar
Beslutslogg
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) – Beslut om antagande
Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen
Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt begravningslagen
Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program
Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning – Idrotts- och fritidspolitiskt program
Svar på medborgarförslag – HBT-certifiering
Svar på motion – Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg
Svar på motion – ”Nödig”, offentlig toalett
Svar på motion – Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte
Val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023
Val av 2:e vice ordförande – Nämnden för överförmyndare i samverkan
Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden – Kjell Andersson (BP)
Fyllnadsval för ersättare i valnämnden efter Kjell Andersson (BP)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden – Kjell Jonsson (C)
Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden efter Kjell Jonsson (C)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem – Marie Louise Aaröe (M)
Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem efter avgående Marie Louise Aaröe (M)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Mats Sjöbeck (C)
Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Mats Sjöbeck (C)
Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen – Vakant plats (C)
Avsägelse av uppdrag som ordförande för kommunrevisionen – Ingvar Andréasson (BP)
Val av ny ordförande i Kommunrevisionen efter avgående Ingvar Andréasson (BP)
Väckt medborgarförslag – Café vid Båstads tågstation
Väckt medborgarförslag – Informationsskylt om Malenbadets historia
Väckt medborgarförslag – Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal
Väckt motion – Införa en kurtaxa
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande/kommunstyrelsens ordförande – Få elever i gymnasiet

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 september dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar