Det här tas upp i kommunfullmäktige den 26 augusti

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 26 augusti

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:00 och hålls i Grevieparken, Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Beslutslogg
Delgivningar
Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport
Val av ledamot i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB till årsstämman 2021
Val av ägarombud vid bolagsstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB
Ändrad finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne fr.o.m 2021
Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris
Svar på motion – Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta (L)
Svar på motion – Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi (L)
Svar på motion – Äldrehälsovårdsprogram (C)
Svar på motion – Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP)
Interpellationsdebatt – Friskola i Torekov
Avsägelse av politiska uppdrag – Ingrid Zäther (S)
Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Ingrid Zäther (S)
Avsägelse av politiska uppdrag – Helena Kruse (BP)
Fyllnadsval för ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Helena Kruse (BP)
Väckt medborgarförslag – Renhållning Stora Hults strand
Väckt medborgarförslag – Tillägg till skötselföreskrifter för livräddarutrustning
Väckt medborgarförslag – Aktuell och korrekt kommunal information på sociala medier och skyltar
Väckt medborgarförslag – Förlängning av Malenbadets säsong
Avsägelse av politiska uppdrag – Mikael Svensson (S)
Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Covid 19-smittade omsorgstagare på Skogsliden

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 26 augusti dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar