Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 januari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 januari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:

Val av justeringspersoner
Godkännande av dagordningen
Informationsärende

Information om de nya avgifterna 2021 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5, vård- och omsorgschef Christin Johansson
Information om nuläget gällande covid-19, vård- och omsorgschef Christin Johansson

Beslutslogg
Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
Interpellationsdebatt – Krisberedskap
Interpellationsdebatt – Obligatoriskt munskydd för alla besökare på äldreboende
Val av ersättare till ombud till årsstämman för Sydvatten
Väckt medborgarförslag – Attraktiv aktivitetsyta i Hemmeslöv

Skriv en bildtext här.

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 januari dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar