Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige
Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen. Nedan finner du vilka ärenden som kommer att behandlas samt en översiktlig tidplan.
INLEDNING

18.30 – 18.40: Upprop, justeringspersoner och godkännande av dagordning

INFORMATIONSPUNKTER

18.40 – 18.55: Presentation av kommunrevisionen – ordförande Ingvar Andreasson
18.55 – 19.10: Status fiberutbyggnad – Alexander Jansson, Bjäre Kraft
19.10 – 19.30: Destinations- och Näringslivsutveckling i Båstads kommun – Karin Bengtsson, VD Båstad Turism och Näringsliv
19.30 – 19.45: Kultur för och som ett bättre sätt att leva – Helene Steinlein, kulturstrateg

BESLUTSÄRENDEN

19.45 – 20.45: Ärende nr 4. Likvärdig förskole- och grundskolestruktur i Båstads kommun
20.45 – 21.05 PAUS
21.05 – 21.20: Ärende nr 5. Beslut om arvodesnivåer till Båstadhems styrelse
21.20 – 21.25: Ärendena 6, 7, 8 och 9. Vigselförrättare och tre medborgarförslag
21.25 – 21.35: Ärende nr 10 – Plan för kommunfullmäktiges arbete 2019 – 2022
21.35 – 21.40: Ärende nr 11 – Omprövning av beslut om val av ledamot och ersättare till styrelsen för Finsam

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).
Handlingar till mötet finner du här: Kommunfullmäktiges kallelser.

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 mars dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar