Det här tas upp i kommunfullmäktige den 30 januari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige
Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
De ärenden som kommer att behandlas är:

Del av Hemmeslöv 5:9 – Etablering norr om cirkulationsplatsen
Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Ändring av reglementen avseende alkohol- och serveringstillstånd
Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar
Uppdatering av regler för stöd till föreningar
Uppdatering av regler för tomtförsäljning
Borgen – Sydvatten AB
Val av revisor och ersättare till AW Media Skåne
Avsägelse av samtliga uppdrag – Suzanne Kroksdotter (SD)
Medborgarförslag – Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksverskamhet
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande – Bjärehemmet
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Bjärehemmet
Delgivningar
Informationspunkter

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Inlägget Det här tas upp i kommunfullmäktige den 30 januari dök först upp på Båstads Kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar