Dykare planterar ålgräs utanför Malen i Båstad

Dykare planterar ålgräs utanför Malen i Båstad

Under de närmsta veckorna kommer det att planteras ålgräs utanför Malen i Båstad. Detta är en insats inom EU-projektet LIFE Coast Adapt som testar nya metoder mot kusterosionens negativa effekter.
Kusterosion är inte något nytt fenomen men sker nu snabbare än någonsin och därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder. Under maj och juni planteras ålgräs på cirka två meters djup ut av dykare på sex platser längs Skånes kust. Vilken dag som dykarna är på plats beror på väderförhållanden.
Det är första gången en så stor plantering av ålgräs görs i Skåne. Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att testa om det mildrar erosionen samt att det bidrar till en bättre och större livsmiljö för marina djur och fisk. Alldeles utanför Malen är stranden erosionsdrabbad. En bit ut i havet finns ängar av ålgräs, men de är inte lika stora och täta som de en gång har varit och här ska man därför stärka ålgräsängarna.
– Det ska bli väldigt spännande att följa provplantering som nu ska göras i Båstad. Ålgräs fyller en väldigt viktig funktion i havet och är en barnkammare för fiskarna. Ålgräset kan också hjälpa till att dämpa vågenergin och därmed bidra till minskad erosion längs kusten, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör, Båstads kommun.
Ålgräs är en fröväxt som breder ut sig som gröna undervattensängar på grunda bottnar. Välmående ängar utgör livsviktiga miljöer för fisk och marina smådjur samtidigt som dess rotsystem kan stabilisera sanden på botten i grunda områden och på så vis dämpa energin från vågor och vind. Planteringsplatserna förutom Båstad-Malen är Helsingborg-Hittarp, Trelleborg, Ystad sandskog, Ystad Löderup, Åhus-Täppet.
Projektet LIFE Coast Adapt leds av Region Skåne tillsammans med skånska kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Lunds universitet. Arbetet med ålgräsplanteringarna leds av Kommunförbundet Skåne.
Projektet finansieras av EU-programmet LIFE. På lifecoastadaptskane.se kan du läsa mer om projektet.

Inlägget Dykare planterar ålgräs utanför Malen i Båstad dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar