En vecka fri från våld

En vecka fri från våld

Varje år uppmärksammas kampanjen En vecka fri från våld som sätter ljuset på och sprider kunskap kring våld i nära relationer. Syftet är att uppmärksamma att våld går att förebygga.
Kampanjen är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN och det stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. I år arrangeras det för sjätte året i rad under vecka 47, den 22:e-28:e november. Länsstyrelsen i Skåne uppmärksammar veckan med en rad arrangemang. Läs mer och ta del av arrangemangen på Länsstyrelsens webbplats.
Våld i nära relationer drabbar kvinnor, män och transpersoner i alla åldrar. Våldsutövarna kan vara partners, föräldrar, barn, vårdgivare eller andra närstående. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och det är aldrig den utsattas fel. Både den som utsätts för våld och den som utövar våld kan få stöd och hjälp.
Behöver du prata med någon eller om du behöver stöd finns kommunens mottagningsenhet här för dig.
Kontakta mottagningsenheten för stöd och mer information
Gäller ditt ärende ett barn/ung vuxen upp till 20 år kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för barn och unga på 0431-77703 eller mottagningen.bou@bastad.se
Gäller ditt ärende en vuxen person över 20 år kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för vuxna på 0431-77726 eller mottagningen.vux@bastad.se
Mottagningarna är bemannade av socialsekreterare och finns tillgängliga under kontorstid. Under övrig tid kontaktas socialjouren på 042-10 68 69.
Vid livshotande situation ring SOS 112.

Hur våld kan se ut

Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar som till exempel oralsex.
Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.

Vägar till stöd och hjälp

Vuxna som utsatts för våld av en närstående erbjuds samtalsstöd och rådgivning. Alla insatser är frivilliga att delta i. Du kan komma på ett första, förutsättningslöst besök innan du bestämmer dig för om du vill ha fortsatt kontakt. Du kan även vara anonym.
Den som utsatts för våld av någon hen levt eller lever tillsammans med behöver ibland ekonomisk hjälp. Vi hjälper dig att ansöka om ekonomiskt bistånd.
Om du är utsatt för våld kan det vara aktuellt med ett tillfälligt, skyddat boende.
Barn som upplevt våld mot en närstående, eller själva utsatts för våld, kan behöva prata med någon. Socialtjänsten kan ge ett första stöd.
När barn under 18 år har utsatts för våld, eller upplevt våld mot en närstående, utreder socialtjänsten alltid barnets behov av skydd, hjälp och stöd.
Om du tror att en vuxen eller ett barn i din närhet utsätts för våld är du välkommen att kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Privatpersoner kan välja att vara anonyma.
Den som utsätter någon närstående för våld kan vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

Nationell stödtelefon
För våldsutövare ”Välj att sluta”: 020 555 666 https://valjattsluta.se/
För våldsutsatta ”Kvinnofridslinjen”: 020- 50 50 50 https://kvinnofridslinjen.se/sv/

Inlägget En vecka fri från våld dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar