Ett arbete för en god service i kontakten med kommunen

Ett arbete för en god service i kontakten med kommunen

I slutet av april kom resultatet från Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, undersökning Löpande Insikt, där Båstads kommun placerade sig som tredje bästa kommun i Skåne gällande servicen vid myndighetsutövning inom ett antal områden.
På Samhällsbyggnad i Båstads kommun arbetar man med de områden som berörs i undersökningen, och just strävan efter att ge en god service i kontakten med kommunen är en viktig del av arbetet.
Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet från den senaste undersökningen visar på en hög kundnöjdhet bland de deltagande företagen.
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef på Båstads kommun, berättar att det pågår ett löpande arbete för att ge en god service.
– Vi har jobbat länge med dessa frågor. Det är resultatet av ett långsiktigt, målmedvetet arbete. Det är medarbetarnas goda insatser som gör att vi når det här resultatet, säger han och berättar vidare att en del av arbetet har varit att införa e-tjänster som ökar tillgängligheten.
Två av de avdelningar som har kontakt med företagen i kommunen, inom de områden som berörts i undersökningen, är bygglovsavdelningen och miljöavdelningen. På bygglovsavdelningen har ett led i servicearbetet bland annat varit just en ökad digital tillgänglighet.
– Bygglovsavdelningen har jobbat hårt med framför allt samsyn, ökad tillgänglighet och bra bemötande de senaste åren så det är roligt att se att statistiken ständigt förbättras. En helt digital bygglovsprocess bidrar också till att fokus kan läggas på rätt saker och att de sökande får större insyn, säger Catharina Arehög, bygglovschef på Båstads kommun.
På miljöavdelningen är dialogen med de som kommer i kontakt med avdelningen en viktig del av servicearbetet, exempelvis i samband med tillsynsärenden.
– Detta är jätteviktiga frågor och vi har höga mål inom service och bemötande. Vid vår tillsyn är det viktigt med ett bra bemötande och att vårt besök ger ett mervärde och är kunskapshöjande för företagen. De bästa effekterna får vi när vi har en bra dialog med de företag som vi besöker, förklarar Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.
Resultatet i undersökningen Löpande Insikt kommer att fungera som ett underlag i det fortsatta arbetet med att förbättra servicen ytterligare och bidra till ett bättre företagsklimat i Båstads kommun. Via länken nedan kan du läsa mer om undersökningen.
Mer information om mätningen på SKR.se 
Tidigare nyhet på bastad.se om undersökning

Inlägget Ett arbete för en god service i kontakten med kommunen dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar