Ett steg närmare köpet av Ängelholm Helsingborg Airport

Ett steg närmare köpet av Ängelholm Helsingborg Airport

Tidigare i sommar meddelade Båstads kommun och sex andra kommuner i Familjen Helsingborg att de vill köpa Ängelholm Helsingborg Airport för att rädda flygplatsen från nedläggning. Under onsdagen togs ärendet upp vid kommunstyrelsens sammanträde och man var enig om att man vill att Båstads kommun kan gå in som delägare och att delar av aktierna sedan kan säljas till Båstad Turism och Näringsliv (BTN).
När den nuvarande ägaren av Ängelholm Helsingborg Airport beslutade att lägga ned driften av flygplatsen, efter att bolaget drabbats hårt ekonomiskt under corona-pandemin, valde Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommuner att gå samman och bilda ett nytt bolag för att köpa flygplatsen och rädda den från nedläggning.
I samband med köpet av flygplatsen ska Båstads kommun gå in som ägare av 9,95 procent av aktierna, 995 aktier. Av dessa aktier kan det lokala näringslivet sedan genom BTN köpa 49 procent.
– Flygplatsen är viktig både för invånarna, näringslivet och besökare i Båstads kommun och jag är mycket nöjd med att vi tillsammans med det lokala näringslivet kan säkra att vi får ha vår flygplats kvar, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstad kommun.
De sju kommunerna ser flygplatsens fortlevnad som viktig för den fortsatta sociala och ekonomiska utvecklingen i regionen. Som gemensamma ägare vill man även ha ett fokus på utveckling inom miljöfrågor och arbeta för att göra Ängelholm Helsingborg Airport till en av de ledande flygplatserna i landet när det gäller klimat- och hållbarhetsarbete.
– Miljöfrågan drev vi från första stund. Inte minst handlar det om att ta ansvar inför framtiden och för utvecklingen av den här typen av verksamhet. En av grunderna i vår diskussion om att bli delägare var att vi kan kombinera miljöfrågan med att flygplatsen ska vara konkurrenskraftig, säger Johan Olsson Swanstein (M).
Planen är att kommunerna ska ta över flygplatsverksamheten från och med den 1 september. I Båstad ska ärendet nu tas upp i kommunfullmäktige den 26 augusti för ett slutgiltigt beslut.

Båstads kommun vill tillsammans med sex andra kommuner köpa Ängelholm Helsingborg Airport.

Inlägget Ett steg närmare köpet av Ängelholm Helsingborg Airport dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar