Fina siffror för företagsklimatet i Båstads kommun

Fina siffror för företagsklimatet i Båstads kommun

Företagsklimatet i Båstads kommun lyfter. I Svenskt Näringsliv stora enkätundersökning om företagsklimatet i landets kommuner får Båstads kommun återigen ett förbättrat resultat.
– Glädjande siffror, det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.
Hur är det att driva företag i Båstads kommun? Den frågan besvaras årligen i Svenskt Näringslivs mätning vars syfte är att ta reda på företagarnas upplevelse över hur det är att driva företag i kommuner. Mätningen består av en enkätundersökning och varje vår släpps resultatet av den del av enkäten som mäter ett sammanfattande omdöme över företagsklimatet i kommunen.
I år har 104 företagare besvarat enkäten och resultatet är glädjande. Kommunen visar på förbättrade siffror inom alla områden jämfört med undersökningen som gjordes år 2020, samt får ett bättre resultat jämfört med rikssnittet. Områden som mäts är bland annat kommunens service och bemötande, vägnät, tåg- och flygförbindelser samt tjänstemän och kommunpolitikers attityder gentemot företagarna.
– Att skapa goda förutsättningar för företag i kommunen är viktigt för oss och därför är det mycket glädjande att Båstads kommuns företagsklimat fortsätter att utmärka sig positivt, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.
Pathricia Hansson, företagslots på Båstads kommun samt näringslivsutvecklare på Båstad Turism & Näringsliv, instämmer och menar att ett bra företagsklimat är något som gynnar alla som bor och verkar på Bjärehalvön.
– Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Det handlar helt enkelt om att möta näringslivets behov, kvalitén på den service vi ger företagen men också om hur väl vi tar tillvara på Bjärehalvöns unika mervärden. Det är därför glädjande att företagarna uppmärksammar och ger oss positiv feedback på våra ansträngningar. Samtidigt finns det mycket mer att göra för företagsklimatet. Ett stabilt och bra företagsklimat kräver långsiktighet, uthållighet och ständiga förbättringar, säger Pathricia Hansson.
Mer information om enkätundersökningen finns på Företagsklimat.se.
Svenskt Näringslivs kommunranking blir offentlig i september i år.

Inlägget Fina siffror för företagsklimatet i Båstads kommun dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar