Förändringar inom familjerätten i Båstads kommun

Förändringar inom familjerätten i Båstads kommun

Sedan oktober har stora delar av familjerätten i Båstads kommun flyttat och kommer hädanefter att handläggas av Helsingborgs kommun.
De flesta av oss behöver råd, stöd eller hjälp någon gång i livet. Oftast hittar man själv lösningar på sina problem, ibland kanske med hjälp av släkt och vänner. Vid tillfällen då detta inte är tillräckligt, finns vidare möjligheter. På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner. Kommuner är enligt lag skyldiga att handha vissa verksamheter, varav familjerättslig verksamhet är ett sådant exempel.
Nu har det skett en stor förändring inom familjerätten i Båstads kommun. Ett avtal med Familjen Helsingborg har undertecknats vilket innebär att stora delar av familjerätten kommer att handläggas av Helsingborgs kommun.
– Tanken från båda kommuner är att samverkan i gemensam drift är till ömsesidig nytta för att utveckla och stärka familjerättsverksamheterna i respektive kommun till gagn för kommunernas invånare. Den familjerättsliga verksamheten i Båstad kommer bli mindre sårbar och kunna erbjuda fler tjänster till våra invånare, säger Magnus Andersson enhetschef på Individ och familj i Båstads kommun.
Samtal och besök som rör invånare i Båstad kommun kommer att genomföras både i familjerättsenhetens lokaler i Helsingborg och i Båstads kommun när det önskas.
De arbetsuppgifter som går över till Helsingborgs kommuns är bland annat information, rådgivning och stöd i familjerättsliga frågor:

Helsingborg kommer att utreda faderskap och föräldraskap för de kvinnor som inte är folkbokförda med barnets pappa eller andra förälder. De kommer även att sköta samarbetssamtal, både på initiativ av föräldrar och på remiss från domstol.
Helsingborg ska också hjälpa föräldrar att träffa avtal gällande vårdnad, boende och umgänge samt godkänna avtal om underhållsbidrag för längre period än tre månader.
I de fall föräldrar har vänt sig till tingsrätten för att få hjälp att fatta beslut om vårdnad, boende och umgänge kommer Helsingborg att sköta både snabbupplysningar efter begäran från domstol och avge utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge på uppdrag från domstol.
Helsingborg har även möjlighet att erbjuda föräldrar modellen konflikt och försoning när det är möjligt.
Helsingborg kommer att lämna yttrande till domstol om möjlighet till umgängesstöd och hantera verkställighet av umgängesstöd
När det gäller adoption kommer Helsingborg att handlägga utredningar om medgivande för internationell adoption, adoptionsyttranden till domstol samt uppföljning efter genomförd adoption.

Vid faderskap där föräldrarna inte är sammanboende och vid samarbetssamtal på initiativ av föräldrar uppmanas föräldrarna att i första hand boka tid via Helsingborgs kommuns e-tjänst.
När det gäller övrig familjerättslig rådgivning hänvisas till familjerättens direktnummer för rådgivning 042-10 36 00.
TelefontiderMåndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00.Onsdag klockan 15:00-17:00.
Rådgivning om faderskap/föräldraskapTisdagar 12:30-13:30 samt torsdagar 08:30-09:30.
Båstads kommun kommer ha kvar faderskap där modern är folkbokförd med barnets pappa eller andra förälder. När det gäller faderskap eller föräldraskap i samborelationer hänvisas till handläggare Cecilia Svensson på telefon 0431-770 50 eller mail: cecilia.svensson2@bastad.se
Det går även att kontakta Individ och familjs reception på telefon: 0431-770 44 eller mejl: individochfamilj@bastad.se
 

Inlägget Förändringar inom familjerätten i Båstads kommun dök först upp på Båstads kommun.

Avbryt

Lämna en kommentar