Företagarna i Helsingborg har fått tycka till om myndighetsutövningen för 2018

Det preliminära resultatet för Helsingborgs NKI (Nöjd-Kund-Index) blev 72 för 2018. Det är oförändrat jämfört med året före och motsvarar snittet i Sverige. NKI-skalan går från 0-100. Ett värde under 62 anses som ett lågt betyg, mellan 62-69 som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. Vi räknar med att få ett färdigt resultat i maj. Av 15 kommuner över 100 000 invånare…
Source

Avbryt

Lämna en kommentar